Doelstelling van deze website en de stichting Kat & Doof is:

  • meer bekendheid maken over doofheid bij katten
  • eigenaars van dove katten helpen met hun vragen en problemen
  • uitleg geven wat doofheid is katten
  • uitleg geven hoe de omgang met dove katten
  • helpen herplaatsen dove kat via andere kanalen

We hebben op onze website ook een Community, waar jij je eigen verhalen over jouw (dove of horende) katten kwijt kunt en waar je net als op Facebook, vrienden kunt maken, en een forum waar leden met elkaar kunnen discussiëren over allerhande onderwerpen.

De links naar je eigen pagina en naar het forum vind je in de aller bovenste roze menubalk.

 

 

Facebook Reacties