doelstelling stichtingDoelstelling van deze website en de stichting Kat & Doof is:

Ik heb getracht de doelstelling van deze stichting zo bondig mogelijk samen te stellen.

  • Meer bekendheid geven aan doofheid bij katten
  • Eigenaars van dove katten helpen met hun vragen en problemen
  • Uitleg geven wat doofheid is bij katten
  • Uitleg geven hoe om te gaan met dove katten
  • Helpen herplaatsen van een dove kat via andere kanalen

We hebben op onze website ook een Community, waar jij je eigen verhalen over jouw (dove of horende) katten kwijt kunt en waar je net als op Facebook, vrienden kunt maken, en een forum waar leden met elkaar kunnen discussiëren over allerhande onderwerpen.

Echter de belangrijkste doelstelling is: er zijn voor katten die net een beetje meer aandacht en zorg behoeven.

De links naar je eigen pagina en naar het forum vind je in de aller bovenste roze menubalk.