Adoptie op afstand.

De stichting Kat en Doof zet zich in voor de dove kat.

Veel van de katten zijn niet geneutraliseerd waardoor ze als ze aangeboden worden een gevaar lopen om in het illegale circuit terecht te komen.

De rugzak van een dove kat is vaak erg zwaar en complex.

Wij vangen zo nodig op, we zorgen dat ze geneutraliseerd worden en waar nodig gesocialiseerd worden. Dit kost geld en daarom is er adoptie op afstand voor de mensen die om welke reden dan ook zelf geen kat kunnen of willen nemen.Omdat je gewoon dol op bent katten en een stichting graag een warm hart toedraagt.

De donaties worden gebruikt voor dierenartskosten, vervoer, kattenvoer, natvoer, kattengrit, in enten en of castratie, wat lekkers.

U ontvangt regelmatig een leuk fotoverslag van uw afstandskat(ten).

Op dit moment zijn er 8 dove katten, te weten Myenka, Mentos, Mylo, Myra, Muppy, Mitchell, Madelief en Miyara. Op dit moment is Mitchell een herplaatser en later is Miyara ook een herplaatser.

Geef per email , info@stichtingkatendoof.nl welk adoptiekat op afstand je wilt  steunen, met welk  bedrag per maand.

 

Facebook Reacties