Ga naar
Druk op de knop “join this group”
Vul je  gegevens/data in  de knop ” sign up”
Je krijgt een email ter bevestiging en klik op de zin
“confirm your- email”
Vul dan je bankaccount in en dan ben je officieel een Teamer
“Join the Group”
Deel en laat delen
Vragen, lukt het niet? laat het mij weten dan probeer ik je te helpen!